"If I change, the whole world changes"

                            Kouno Taistu

 

Čo je systemická psychoterapia?

Systemická terapia je pomerne mladý psychoterapeutický smer, ktorého  charakteristickým  znakom je odklonenie od „skúmania“ problému ako toho, čo je „zlé“ a presunutie pozornosti a spoločnej práce k žiadúcemu vyriešeniu klientovej  situácie.

Terapeut v systemickom chápaní opúšťa pozíciu experta a pre klienta sa stává skôr partnerom – sprievodcom na ceste za jedinečným riešením. Terapeut umožňuje klientovi vidieť svoju situáciu z nových uhlov pohľadu, upozorňuje na nové významy a otvára nové cesty k riešeniu.

Postoj terapeuta by sa dal označiť za vieru v klientové schopnosti dôjsť prostredníctvom vlastných zdrojov k požadovanému riešeniu.

 

S čím Vám môžem pomôcť :

  • partnerská kríza
  • rodinné problémy
  • pracovné problémy
  • osobná kríza
  • podpora osobného rastu
  • psychické ťažkosti - pocity úzkosti, strachu, smútku, depresie, syndróm vyhorenia
  • sebaporozumenie - nízka sebadôvera, seba podceňovanie, prokrastinácia
  • psychosomatické ťažkosti
  • poruchy príjmu potravy
  • vysporiadanie sa s vážným zdravotným ochorením u seba, alebo u blízkého človeka
  • strata blízkého člověka

V posledných rokoch sa v mojej terapeutickej praxi intenzívne venujem detským a adolescentným pacientom pri zvládaní a prekonávaní rôznych psychických ťažkostí.

Predovšetkým sa jedná o :

   • syndróm zavrhnutého rodiča
   • závislosť na PC hrách, na sladkom, na návykových a omamných látkach
   • seba poškodzovanie
   • rôzne strachy a obavy
   • ťažkosti so sebeurčením v rámci rodinných, školských a priateľských vzťahov
   • poruchy správania
   • poruchy pozornosti
   • smútky a neistoty

Prax ukazuje, že v snahe pomôcť detským a adolescentným pacientom je v mnohých prípadoch nevyhnutné prizvať do procesu uzdravovania taktiež rodinu a školu.