O mne

...po štúdiu andragogiky v Bratislave môj profesijný príbeh (narácia) viedol cez pozície poradenské a manažérske, ku dvojročnému štúdiu Co-Activ koučingu Cti, Washington DC, USA. Poradenská linka krízovej intervencie pre NOW ( National organization for Woman, Washington, D.C.) bola neoceniteľnou praktickou skúsenosťou s využitím mentoringu, koučingu a terapie. Pozícia kouča pre T&T, Washington, D.C. naplno preverila a aj naplnila moje očakávania práce koučky, no zároveň ma priviedla k poznaniu, že tu (tu a teraz) niečo chýba. Nakoľko si myslím, že profesionálne naplnenie je len časťou väčšieho celku, a tou je rovnováha, balans, harmónia osobnosti, rozhodla som sa pre päť ročné štúdium systemickej psychoterapie v Inštitúte pre systemickú skúsenosť v Košiciach. Bolo to náročné no napĺňajúce štúdium poznávania psychiky iných ľudí, ale aj štúdium a odhaľovanie vlastnej psychiky v rámci práce na sebapoznaní a predovšetkým v supervízných stretnutiach. Inštitút Gáudia, Praha a The Institute of Narative Therapy, UK mi pomohli prehĺbiť vedomosti a predovšetkým lepšie v praxi využiť naratívny prístup, ktorý je jedným z nástrojov systemickej psychoterapie. Je to nástroj, ktorý používam v terapeutickej praxi najčastejšie.

Počas štúdia a terapeutickej práce vo vlastnej poradenskej praxi a pre rôzne štátne a súkromné organizácie a inštitúcie som sa stretávala s ľuďmi hľadajúcimi pomoc, radu, podporu a povzbudenie v rôznych životných ťažkostiach. Boli a sú to ľudia rôzneho veku ( 5 - 75 rokov), rôzneho pohlavia, rôznej sexuálnej orientácie, rôzneho vierovyznania, rôznych profesií a rôznych národností. Boli a sú to ľudia túžiaci po spokojnosti, pochopení, naplnení, porozumení, podpore v ťažkých pracovných, sociálnych, zdravotných a vzťahových situáciách. Spoločným menovateľom bolo hľadanie „šťastia“ v „nešťastí“, hľadanie pomoci v trápení, hľadanie a nachádzanie vlastných kompetencií a zodpovedností za svoje vlastné myšlienky, rozhodnutia a činy.

Nie náhodou ma preto príbeh môjho profesijného života priviedol k štúdiu Mindfulness Based Cognitive Therapy, (MBST) v Brussels Mindfulness Institut, Belgicko. Aplikácia techniky Mindfulness ( technika vedomej mysle, alebo technika „TU a TERAZ“) v terapeutickej praxi napomáha redukovať stres a napätie a umožňuje nachádzať vlastné kompetencie bez zbytočného kriticizmu a posudzovania.

...profesijný príbeh pokračuje samozrejme ďalej. Terapeutickú a poradenskú prax vykonávam na Slovensku aj v Belgicku a vďaka technickým možnostiam dnešnej doby vlastne kdekoľvek na svete.

...príbeh môjho osobného života je rovnako napĺňajúci a zvláštne dynamicko-harmonický. Je založený na vzájomnej podpore, porozumení, tolerancii, rešpekte a láske všetkých členov našej rodiny. Som vďačná za všetko čo doposiaľ môj životný príbeh napĺňalo a teším sa na všetko, čo ho ešte obohatí.

 

Odborné vzdelanie:

 

 • Terapeutická intervencia u detí so Syndrómom zavrhnutého rodiča, Bratislava, Slovensko
 • The Interactie-Academie, Antverpy,Belgicko „Systemická práca s traumatizovanými deťmi“ – Sabine Vermeire
 • Brussels Mindfulness Institute, Brusel, Belgicko 8-week Mindfulness cours „Peace of mind in a busy Life“
 • Mindfulness-based cognitive therapy, Brusel, Belgicko
 • Brief Therapy Institut, Helsinky, Fínsko TwinStar program – na riešenie orientovaný prístup pre managérov
 • Family Based Treatment Therapy – Poruchy príjmu potravy – Maria Ganci,
 • The Institute of Narrative Therapy, Great Britain  Level1-3 Module of the „International Traiming in Narative Therapy“
 • ISZ KE  Košiský inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice, Slovensko „Umenie terapie v systemickej psychoterapii“ výcvik v akreditovanej certifikovanej pracovnej činnosti. Výcvik spĺňa podmienky EAP – Európska asociácia pre psychoterapiu.
 • ISZ-MC Praha, Česká republika Evaston Family Therapy Center Chicago, USA „Umenie kladenia otázok v Naratívnej terapii s dôrazom na problematiku oslobodzovania životov od následkov násilia a zneužívania“
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín, Slovensko MUDr. Jozef Hašto, PhD „ Hypnóza-I“ a „Autogénny Tréning“
 • LAMEDIX, Bratislava, Slovensko PhDr. Jiří Zíka „ Hyppnóza a Autohypnóza“
 • Co-active couching, Washington DC, USA
 • Magisterské štúdium Andragogiky  Bratislava, Slovensko