Ten kto počúva svoju myseľ sa vie radovať aj z malých úspechov.

antizajac

 

Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka, umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon a zvyšuje jeho sebadôveru.

Vo svojej práci využívam prístup Co-Activneho koučingu, ktorého základná myšlienka je ponechať koučovanému jeho prirodzenú kreativitu, umožniť mu nachádzať vlastné zdroje a uvedomiť si silu vlastných kompetencií a aj pocitov. Pocity, poloha tela nám totiž dávajú jasné signály o tom, čo sa v nás deje a čo v racionálnej rovine nevidíme. Práca s pocitmi dovolí rásť intuícii a tak klient prichádza na netradičné riešenia, získa prístup k svojmu skrytému potenciálu a sile.

Co-Active koučing sa zameriava na život celého človeka, čo prináša koučovaným širší pohľad na ich situáciu a aktivizuje ich celý ľudský potenciál. Co-Active znamená, že kouč je partnerom svojho klienta a na ich vzťahu vzniká požadovaný efekt. Tak ako každá metóda koučingu, aj táto sa zameriava na posun klienta dopredu, jeho unikátnou črtou je však aj možnosť zastaviť sa a skúmať spolu s klientom, čo je tu a teraz ( mindfulness ).

Koučovanie je vhodné pre každého, kto chce niečo zmeniť, rozvíjať sa, spoznať seba a svoje silné stránky, pracovať na svojom sebavedomí, zvládnuť náročnú úlohu alebo životnú situáciu, posunúť sa v kariérnom živote alebo zlepšiť svoje vzťahy s okolím.

Moji klienti sa na mňa obracajú s otázkami budovania pracovnej kariéry, podnikania, nachádzania silných stránok a talentov a ich následného uplatňovania v práci i v súkromnom živote. Mnohí prichádzajú s témami sebavedomia, sebareflexie, osobného rozvoja a ako vybalansovať pracovný a osobný život.

Verím, že v každom okamihu máme možnosť voľby a je len na našom osobnom rozhodnutí, ktorou cestou sa vydáme, čo vo svojom živote chceme mať a čo chceme zažiť. Som presvedčená, že všetko čo ľudia potrebujú k úspechu, majú sami v sebe, len to potrebujú odhaliť a vziať to na vedomie. Je na našom vlastnom rozhodnutí, akým smerom sa zmeny v našom živote budú uberať.