pic003 pic002

 Ako by ste opísali Váš život práve teraz? Ako by ste odpovedali na otázku „ Ako sa máte?“

Skôr ako odpoviete, zamyslite sa čo odpovedá väčšina ľudí, keď im položíte túto otázku.

Automaticky odpovedia:„Mám sa dobre!“,alebo „Mám sa fajn!“

Ak patríte do tejto skupiny, no cítite alebo ste presvedčený, že mať sa „fajn“ Vám už viac nestačí,

ste tu správne

 

Pomoc, podpora, sprevádzanie ... v situáciách, keď nevidíte žiadne možné riešenia...

Naplnenie, spokojnosť, sebaistota ...v rozhodnutiach, ktoré Vás vedú k vytúženému cieľu...

Múdrosť, súcit, pokora, šťastie ...v každodennom vnímaní zázraku prítomného bytia...

 

 

Je potrebné upozorniť.

V procese sebapoznávania a liečby prostredníctvom poradenských, terapeutických a mindfulness princípov  môže dôjsť k zmene duševného aj telesného stavu.

Je preto na Vás, aby ste starostlivo zvážili možné následky, ktoré sú pre každého individuálne a špecifické.