Individuálna psychoterapia:               45 euro/ 60 minút

Párová psychoterapia:                       70 euro/ 60 minút

Kaučing:                                          cena po vzájomnej dohode

Mindfulness:                                    cena po vzájomnej dohode


 

V prípade zrušenia termínu neskôr ako 48 hodín pred stretnutím, uhrádza sa plná výška ceny za stretnutie.

Psychoterapeutické stretnutie v cudzom jazyku + 10 euro.

Príplatok za stretnutie mimo pracovných hodín + 10 euro.

Študenti, dôchodcovia, rodičia na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaní si môžu uplatniť 10% zľavu.

 

Platbu prosím uskutočnite prevodom na účet, najneskôr do 24 hodín pred termínom stretnutia s terapeutkou. V opačnom pripade Váš termín bude poskytnutý inému klientovy.

Neváhajte ma kontaktovať aj v prípade finančných problémov, rada sa s Vami dohodnem na individuálnych podmienkach.