Mindfulness je umenie vedome vnímať život v prítomnom okamihu bez zbytočného posudzovania.

Nepovie čo robiť, no ukáže nám spôsob ako počúvať, spôsob ako vnímať to čomu veríme, že je pre nás dôležité.

Rozšíri naše vnímanie toho, čo by to mohlo byť. A to v rôznych situáciách a za akýchkoľvek okolností.

Jon Kabat-Zinn

 

 Samotné slovo mindfulness* vyvoláva zaujímavú reakciu u mnohých ľudí : „ Jáj , ale ja nie som Budhista! Nemôžem robiť tú vec. Ja nemeditujem! Kto má na to čas?“ Ak je aj Vaša odpoveď podobná, hlboko sa nadýchnite - vydýchnite a v kľude čítajte ďalej . Mindfulness je veľmi ľahko použiteľný všade, kde sa práve nachádzate. Môžete ho praktizovať v každom momente, napríklad keď si ráno umývate zuby, pozeráte televíziu, varíte, nakupujete, prechádzate sa, beháte v parku a podobne....

Praktikovanie mindfulness nám pomôže :

 • zlepšiť pamäť, zvyšuje sa pohotovosť človeka a taktiež mentálna a fyzická odolnosť
 • zvýšiť úroveň sebauvedomenie
 • redukovať stavy úzkosti, depresie a podráždenosti
 • zlepšiť  a prehĺbiť medziľudské vzťahy
 • redukovať stres
 • môže napomôcť k redukcii sprievodných znakov pri chronických bolestiach a rakovine
 • môže pomôcť znižovať závislosť od drog, alkoholu, cigariet
 • posilniť imunitný systém, čím pomáha predchádzať
 • prechladnutiu, chrípke a iným chorobám
 • zväčšiť spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote.

 

Kultivovanie mindfulness zahŕňa zapojenie nasledujúcich faktorov :

 • seba – uvedomenie
 • pozorovanie a reflektovanie
 • popis a identifikácia toho čo sa odohráva v danom momente
 • prijatie osobnej skúsenosti bez akejkoľvek reakcie
 • otvorený, pozitívny a predovšetkým nehodnotiaci postoj k sebe samému ako aj k iným.

 

Takýto proces charakterizuje  mindfulness nie len za niečo čo robíme, ale veľmi často aj ako určitú úroveň či kvalitu nášho samotného bytia, dosiahnutého prostredníctvom praktizovania aktívnej reflexie a pokornej akceptácie svojho vlastného „Ja“.

 

*vedomá myseľ, bdelá pozornosť, „tu a teraz“